Dovoľujeme si Vám predstaviť firmu GL Tech s. r. o., ktorá začala pôsobiť na Slovensku začiatkom roku 2011 a vznikla zmenou právnej formy z fyzickej osoby, ktorá vykonávala svoje aktivity od roku 2003 nie len na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ. Od svojho vzniku smerovali naše aktivity na stavebno-obchodnú činnosť.

Naším cieľom je uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníkov so zreteľom na osobný prístup, technicky presnú špecifikáciu požadovaných materiálov a zariadení a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

V oblasti stavebníctva sa zameriavame na komplexný Project Management (inžiniersku činnosť) od organizácie materiálového a personálneho zabezpečenia stavieb až po ich realizáciu včas a v požadovanej kvalite. Máme bohaté skúsenosti so stavbami rodinných domov ako aj priemyselných objektov.

Veríme, že spoločnosť GL Tech s. r. o. bude pre Vás zodpovedným obchodným partnerom. V prípade záujmu o ďalšie informácie, resp. o spoluprácu, nás neváhajte kontaktovať.